TẠP CHÍ GOLF

Phát bóng xa & thẳng

Phát sóng 21:30 ngày 19/04/2016
  • 1198 lượt xem

Có rất nhiều golfer chưa thực sự hài lòng với cú phát bóng của mình. Vì thế một câu hỏi thường hay được nhắc đến nhất đó là làm sao để có được một cú driver xa & thẳng...

Thực hiện: