BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 19/2 ngày 20/2/2020

Phát sóng 17:55 ngày 19/02/2020