HỘP TIN VIỆT NAM 11H

Phát sóng 11:00 ngày 18/11/2019