CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Khi chứng khoán được số hóa: P8 – Robot có thay thế con người?

Phát sóng 21:15 ngày 18/10/2019

Tiếp nối vệt đề tài về số hóa chứng khoán, tuần này chuyên đề chứng khoán cuối tuần lại tiếp tục ghi nhận những ý kiến từ các thành viên thị trường, để xem rằng những trải nghiệm của họ đã đem lại cho họ những kết quả như thế nào? Robot chứng khoán có thay thế được các chuyên gia tư vấn, hay có thay thế được các quyết định đầu tư trên thị trường chứng khoán hay không. Xu hướng phát triển robot trong tương lai là gì? 

Thực hiện: