BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 18/6 ngày 19/6/2019

Phát sóng 17:55 ngày 18/06/2019