TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Tín dụng mùa Covid - 19: P2 - Gói hỗ trợ tín dụng: từ chính sách đến thực tiễn?

Phát sóng 21:15 ngày 18/05/2020

Liên quan đến gói tín dụng 300 nghìn tỷ, Thủ tướng cũng nêu rõ tinh thần không để doanh nghiệp thiếu vốn tín dụng, tạo mọi thuận lợi để doanh nghiệp tiếp tục duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh. Không được để tình trạng nơi nào quen biết thì cho hưởng mức thấp, nơi nào không quen biết thì để như cũ.Công đồng DN cũng vô cùng phấn khởi khi trong giai đoạn khó khăn, nguồn vốn hạn hẹp thì gói tín dụng với quy mô lên đến 600 nghìn tỷ được xem là phao cứu sinh cho các DN. Thế nhưng cho đến nay, các doanh nghiệp có thực sự được tiếp cận gói tín dụng này hay chưa? Tình hình hoạt động kinh doanh của các DN hiện nay ra sao? Và làm thế nào để gói 300 nghìn tỷ phát huy hiệu quả tối đa? 

Tất cả sẽ có trong chương trình TCNH tuần này với chủ đề Tín dụng mùa Covid 19: P2 - Gói hỗ trợ tín dụng: Từ chính sách đến thực tiễn?

Thực hiện: