BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 18/2 ngày 19/2/2020

Phát sóng 17:55 ngày 18/02/2020