BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 18/1 ngày 19/1/2020

Phát sóng 17:55 ngày 18/01/2020