INTO VIỆT NAM - CUỐI TUẦN

Cách thức cải cách nộp thuế cho VN

Phát sóng 08:00 ngày 18/01/2015
  • 624 lượt xem

Việt Nam đặt mục tiêu giảm số giờ làm nộp thuế xuống 167 giờ trong năm 2015

Thực hiện: