LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

Luật Đầu tư 2014: P3 – Cân nhắc danh mục ngành nghề KD có điều kiện?

Phát sóng 21:15 ngày 17/12/2019

Dự thảo luật Đầu tư sửa đổi đề xuất bãi bỏ 12 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, sửa đổi 19 ngành nghề và bổ sung 6 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Câu chuyện bãi bỏ hay bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện trở thành một đề tài nóng. Bởi bài học cách đây hơn 2 năm vẫn còn nguyên giá trị. Khi đó, danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện được rút xuống từ 267 xuống 243 ngành nghề, trong đó bỏ bớt 20 ngành nghề và thêm vào 15 ngành nghề. Vậy cụ thể việc thêm và bớt ngành nghề kinh doanh có điều kiện này như thế nào? Các ngành nghề thêm và bớt có cần thiết không, và có tác động như thế nào? Tiếp tục vệt đề tài “Luật đầu tư 2014”, chương trình LSDN tuần này – P3 – sẽ tập trung phân tích câu chuyện “Cân nhắc danh mục ngành nghề KD có điều kiện”. Chương trình được phát sóng vào 21h15 thứ 3, 17/12/2019, và phát lại vào nhiều khung giờ khác trên kênh TH VITV. Mời quý vị đón xem.