HỘP TIN VIỆT NAM 11H

Phát sóng 18:00 ngày 17/12/2014
  • 594 lượt xem

Thị trường bánh mứt tết 2015: Hàng nội chiếm ưu thế - Ban chỉ đạo Tây Bắc triển khai nhiệm 2015 - Việt Nam nhập siêu hơn 1 tỷ USD trong tháng 12/2014 - Bộ tài chính; Cước taxi, vận tải giảm phù hợ với giảm giá xăng dầu