LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

Cải cách thủ tục hành chính: Còn nhiều vấn đề cần “gỡ”

Phát sóng 21:15 ngày 17/11/2020

Tinh thần cải cách của Chính phủ đã được liên tục thực hiện với nhiều chương trình cắt giảm quy định hàng năm, điển hình như: Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013–2020, Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2017, các Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia từ năm 2014 đến nay…Không phủ nhận nhiều kết quả đáng kể đã đạt được, nhưng không phải là đã hết những băn khoăn về những vướng mắc và khó khăn còn tồn tại. Chương trình LSDN tuần này sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện Cải cách thủ tục hành chính: Còn nhiều vấn đề cần “gỡ”. Chương trình được phát sóng vào 21h15, thứ 3, ngày 17/11/2020, , và phát lại vào nhiều khung giờ khác trên kênh truyền hình SCTV8 – VITV. KÍnh mời quý vị cùng theo dõi.

Thực hiện: