XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN

Xuất khẩu điểm sáng của kinh tế Việt Nam trong mùa Covid-19

Phát sóng 20:35 ngày 17/10/2020

Bất chấp Covid-19, kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận sự tăng trưởng? Những yếu tố nào thúc đẩy kinh tế Việt Nam trong thời gian qua? Và những ngành hàng nào “miễn nhiễm” với Covid-19? Hoạt động xuất khẩu trong những tháng còn lại của các ngành hàng diễn ra thế nào?

Thực hiện: