BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 17/10 ngày 18/10/2020

Phát sóng 17:55 ngày 17/10/2020