TÀI CHÍNH THUẾ

Luật quản lý thuế sửa đổi: Áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoàn thuế

Phát sóng 21:15 ngày 17/10/2018
  • 351 lượt xem

Dự thảo Luật Quản lý thuế(sửa đổi) đã sửa đổi, bổ sung nội dung về hoàn thuế. Theo đó, cùng với việc quyđịnh rõ hai trường hợp được giải quyết hoàn thuế, dự thảo cũng bổ sung quy địnhthanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Vậy trước những quy định mới này sẽ tạo thuận lợi như nào cho cơ quanthuế cũng như là người nộp thuế, bên cạnh đó người nộp thuế gặp những vướng mắcgì trong quá trình hoàn thuế hiện nay?