CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Còn cơ hội đầu tư vào cổ phiếu thép?

Phát sóng 21:15 ngày 17/09/2021

Cả thế giới đang phải chống chọi với  dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng kéo dài đến sự phát triển của kinh tế - xã hội. Chương trình phục hồi kinh tế của các nước sẽ làm tăng đầu tư công, kéo theo nhu cầu sử dụng thép. Việt Nam đã có chương trình đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 trị giá 2,87 triệu tỷ đồng. Mỹ cóchương trình đầu tư công trị giá 1.000 tỷ USD, tập trung vào các dự án xây dựng cầu, đường. 

Thực hiện: