BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 17/9 ngày 18/9/2020

Phát sóng 17:55 ngày 17/09/2020