STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 306 - Ngày 17/09/2019 - AI trong giáo dục: thách thức cho các start up Việt?

Phát sóng 21:40 ngày 17/09/2019

Không nằm ngoài cuộc trong xu thế chung của cuộc cách mạng 4.0, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI, Việt Nam đang có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức đối với lĩnh vực này. Trong lĩnh vực giáo dục cũng không phải là một ngoại lệ. Như số trước chúng tôi đã gửi tới quý vị một vài những khó khăn điển hình trong việc áp dụng AI vào giáo dục, cụ thể là nguồn nhân lực và phát triển nền tảng công nghệ. Vậy hướng giải quyết những tồn tại này sẽ như thế nào, câu trả lời nằm trong chương trình Tạp chí Start up 360

Thực hiện: