ĐỐI THOẠI

Dự thảo luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi)

Phát sóng 19:45 ngày 17/06/2018
  • 2658 lượt xem

Tại kỳ họp Thứ 5, Quốchội khóa XIV, Quốc hội đã dành cả một ngày, ngày 13/6/2018 để thảo luận dựán Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi. Đây là dự án luật được Quốc hội dành thời gian thảo luậndài nhất tại kỳ họp thứ 5, dù đến kỳ họp thứ 6 mới xem xét thông qua. Đây cũng là kỳ họp thứ3 dự thảo luật Phòng chống tham nhũng được Quốc hội cho ý kiến và cũng là lầnthứ 3 đạo luật được sửa đổi kể từ khi ra đời năm 2005

Thực hiện: