BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 17.05 ngày 18.05

Phát sóng 17:55 ngày 17/05/2017

Thực hiện: