STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 358: Đảm bảo an toàn - an ninh thông tin trên internet

Phát sóng 21:40 ngày 17/03/2020

Luật An ninh mạng có 7 chương, 43 điều, được Quốc hội khóa XIV thông qua sáng 12/6/2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng thuận rất cao (86,86%). Nhiều ý kiến được đưa ra sau khi Luật An ninh mạng chính thức được thông qua. Vậy, an ninh mạng là gì? Làm cách nào để các cá nhân và doanh nghiệp đảm bảo được sự an toàn cho thông tin cũng như các hoạt động trên internet? Đây cũng là chủ đề mà Tạp chí Startup 360 đề cập đến hôm nay

Thực hiện: