STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 341: Startup và kỳ vọng từ nhà đầu tư

Phát sóng 21:40 ngày 17/01/2020

Nguồn vốn là một trong những yếu tố quyết định sự sống còn của một công ty khởi nghiệp (startup). Tuy nhiên, đây chưa phải là tất cả lý do mà startup tìm đến nhà đầu tư…Còn về phía các nhà đầu tư, các cá mập quyết định đầu tư cho các dự án không chỉ vì vấn đề lợi nhuận mà còn có nhiều lý do khác. Những kỳ vọng từ phía các nhà đầu tư với Startup là gì? Các Startup cần đáp ứng những tiêu chí gì để kêu gọi vốn thành công? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự của Tạp chí Startup 360

Thực hiện: