TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Ngân hàng giữa cơn bão COVID - 19: P6 - Khi IFC nâng hạn mức tài trợ thương mại

Phát sóng 21:15 ngày 16/03/2020

Theo đánh giá của IFC, dịch COVID-19 lan rộng đã gây gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh ở Việt Nam. Ngoài sự sụt giảm trong ngành du lịch và các dịch vụ liên quan, dịch bệnh này còn ảnh hưởng đến giao thương qua biên giới, tác động tiêu cực đến ngành sản xuất chế tạo, kinh doanh nông nghiệp và nhiều ngành khác.

Do đó, việc gia tăng hạn mức tài trợ thương mại cho bốn ngân hàng thương mại đang là khách hàng của IFC với tổng hạn mức mới 294 triệu USD sẽ cho phép các ngân hàng mà IFC đang tài trợ nâng cao năng lực đảm bảo rủi ro thanh toán trong tài trợ thương mại cho các công ty trong nước, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa được xem như một cách ứng phó nhanh để đón đầu những khó khăn về tài trợ thương mại mà các doanh nghiệp Việt Nam có thể gặp phải bởi dịch COVID-19.

Vậy cụ thể ra sao? Lợi ích mà các ngân hàng và doanh nghiệp nhận được là gì?

Thực hiện: