BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 16.3 ngày 17.3

Phát sóng 17:55 ngày 16/03/2017

Thực hiện: