ĐỐI THOẠI

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp: Khuyến khích hay ép buộc? (P.6)

Phát sóng 19:45 ngày 16/02/2020

Theo thống kê của Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam, với khoảng trên 5,5 triệu hộ kinh doanh, ước tính tổng tài sản khoảng trên 655 nghìn tỷ đồng, tạo ra khoảng trên 2,2 triệu tỷ đồng doanh thu, nộp 12.362 tỷ đồng tiền thuế

Mục tiêu đến năm 2020, cả nước đạt 1 triệu doanh nghiệp theo lộ trình Chính phủ đề ra, cùng với đó là hàng loạt cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh cá thể hoạt động, thúc đẩy họ chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Vì sao việc thúc đẩy hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp lại rất được chú trọng trong thời gian qua? Điều này sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho doanh nghiệp nói riêng và cho nền KT nói chung?Đánh giá những kết quả đã đạt được?Rào cản lớn nhất hiện nay? Việc phát triển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp nên khuyến khích hay ép buộc?

Mời quý vị theo dõi Đối thoại

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp: Khuyến khích hay ép buộc? (P.6)

Khách mời

1. Bà Đinh Thị Thúy - Tổng Giám đốc CTCP Misa

2. Bà Trần Thị Thu Hằng - TGĐ CTCP XNK Nông sản Thực phẩm Việt Nam

3. Luật sư Nguyễn Tiến Lập - Văn phòng Luật sư NHQuang & Cộng sự

Thực hiện: