HỘP TIN VIỆT NAM 11H

Phát sóng 11:00 ngày 16/01/2020