TÂM CHẤN

Phát sóng 20:00 ngày 16/01/2015
  • 546 lượt xem

Bộ tài chính đề nghị báo cáo tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp trước ngày 20/01/2015 - Ngân hàng chính sách xã hội năm 2014 cho vay gần 40 000 tỷ đồng - Tổ chức tín dụng lỗi hẹn tăng vốn vì sao?

Thực hiện: