ĐỐI THOẠI

Kịch bản nào cho kinh tế Việt Nam năm 2020? (P2)

Phát sóng 19:45 ngày 15/11/2020

Khách mời

  • Ông Nguyễn Minh Phong – Chuyên gia kinh tế
  • Ông Vũ Đình Ánh – Chuyên gia tài chính
  • Ông Nguyễn Phương Bắc – Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh – Phó chủ tịch hiệp hội DNNVV tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện: