BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 15/10 ngày 16/10/2020

Phát sóng 17:55 ngày 15/10/2020