BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 15/9 ngày 16/9/2020

Phát sóng 17:55 ngày 15/09/2020