TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Thu hút FDI vào Việt Nam: P1 - Cchuyển giao công nghệ còn hạn chế

Phát sóng 21:15 ngày 15/09/2019

Một trongnhững mục đích của thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chính là kỳ vọngđược chuyển giao về công nghệ. Việc nhận chuyển giao công nghệ mang ýnghĩa đặc biệt quan trọng và sẽ góp phần phát triển về nội lực quốc gia, giúpnhanh chóng rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển so với việc tự nghiêncứu, thử nghiệm. Tuy nhiên, thực tế 30 năm qua (kể từ khi dòng vốn FDI chínhthức đầu tiên vào Việt Nam), việc chuyển giao công nghệ vẫn chưa đạt như kỳvọng, khiến các doanh nghiệp Việt Nam chưa thể cùng tham gia chuỗi giá trị,chưa thúc đẩy được công nghiệp hỗ trợ Việt Nam phát triển. Tất cả những vấn đềnày sẽ được đề cập trong chương trình tiêu điểm kinh tế tuần này.

Thực hiện: