TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”: Vừa làm vừa lo

Phát sóng 21:15 ngày 15/08/2021

Trong bối cảnh dịchCOVID19 bùng phát mạnh với biến chủng Delta tại các khu công nghiệp, việc triển khai “3 tại chỗ” (sản xuất, cách ly, ăn nghỉ tại chỗ) đã chứng minh được hiệu quả tại Bắc Ninh, Bắc Giang. Tuy vậy, khi triển khai mô hình này tại các doanh nghiệp ở tỉnh phía Nam thì điều này không đơn giản. Do không đủ nguồn lực triển khai,quy trình kiểm soát dịch khó khăn do nguồn lây lan rộng khiến nhiều doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” trở thành nơi lây lan dịch bệnh với tốc độ chóng mặt. Từ thực tế này, cần có các giải pháp thích nghi nhanh để đạt được mục tiêu kép, có hiệu quả. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình TĐKT tuần này với chủ đề Doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”: Vừa làm vừa lo. 

Thực hiện: