STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 445: Chuyển đổi số y tế quốc gia: Hướng đi tất yếu

Phát sóng 21:40 ngày 15/01/2021
  • 117 lượt xem

Chuyển đổi số y tế trong khám và chữa bệnh đóng vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy Chuyển đổi số toàn diện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, hướng tới đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới. Phần lớn ngân sách được ưu tiên cho các bệnh viện và cơ sở y tế liên quan. Hiện nay, tại các bệnh viện 90% bệnh án giấy được thay thế bằng bệnh án điện tử, đồng nghĩa với quá trình chuyển đổi số trong các bệnh viện và cơ sở y tế đạt 70%.

Thực hiện: