ĐỐI THOẠI

Năm 2021: Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế?

Phát sóng 19:45 ngày 17/01/2021
  • 1587 lượt xem

Khách mời 

  • Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn –Vụ trưởng - Vụ hợp tác Quốc tế - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  • Ông Hoàng Trọng Thủy – Chuyên gia nông nghiệp
  • Bà Nguyễn Thị Thành Thực – Ủy viên ban chấp hành – Hiệp hội nông nghiệp số Việt Nam

Thực hiện: