BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 15/1 ngày 16/1/2020

Phát sóng 17:55 ngày 15/01/2020