TÀI CHÍNH THUẾ

Thuế hộ, cá nhân kinh doanh: Cần thêm biện pháp quản lý hiệu quả!

Phát sóng 21:15 ngày 14/07/2021

Hiện nay, nhiều hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ đóng góp NSNN dưới chế độ thuế khoán. Nhiều ý kiến cho rằng, điều này là không công bằng trong kinh doanh và dễ dẫn đến thất thu cho ngân sách. Chính vì vậy, Thông tư 40 của Bộ Tài Chính ra đời nhằm phân định rõ các phương pháp kê khai thuế theo nhóm đối tượng. Nhưng, khó ở việc, làm sao để việc kê khai doanh thu và số thuế phải nộp của hộ, cá nhân kinh doanh chính xác và phù hợp?

Thực hiện: