STARTUP 360

Startup 360 số 271 - Ngày 14/5/2019 - Start up làm sao để pitching hiệu quả (p1)

Phát sóng 21:40 ngày 14/05/2019