ĐỐI THOẠI

Thanh, kiểm tra DN 1 lần/năm: Từ quy định đến thực tiễn (P.3)

Phát sóng 19:45 ngày 14/04/2019

Không thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanhnghiệp. Tránh chồng chéo,trùng lặp và đảm bảo tính kế thừa trong hoạt động thanh tra giữa các cơ quan, đơnvị. Đó là những nội dung đáng chú ý của Chỉ thị 20, được Thủ tướng ban hànhvào T5/2017, làm nức lòng cộng đồng doanh nghiệp thời điểm đó. Tuy nhiên,theo báo cáo mới nhất của Phòng thương mại và công nghiệp ViệtNam VCCI, năm 2017, tỷ lệ doanh nghiệp bị thanh kiểm tra từ2 lần trở lên mỗi năm vẫn lên đến 39,8%. Vậy làm thế nào hoạt động sản xuất kinh doanh của gần 40% số DN nàykhông còn bị ảnh hưởng bởi các cuộc thanh kiểm tra? Làm thế nào để Chỉ thị củaThủ tướng thực sự đi vào cuộc sống?

Mời quý vị theo dõi Vệt chương trình Đối thoại:

Thanh, kiểm tra DN 1 lần/năm: Từ quy định đến thực tiễn (P.3)

Phát sóng 19h45 chủ nhật 14/04/2019

Khách mời:

ÔNG ĐÀO HUY GIÁM
NGUYÊN TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TẠI WTO

ÔNG TẠ QUYẾT THẮNG
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH SƠN TRƯỜNG – HẢI PHÒNG

BÀ ĐINH THỊ QUỲNH VÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC PWC VIỆT NAM

Thực hiện: