TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

PCI 2018: Cải cách thủ tục hành chính có nhiều cải thiện

Phát sóng 21:15 ngày 14/04/2019
  • 127 lượt xem

Hầu hết các chỉ số đo lường bởi chỉ số thành phần Chi phí thời gian trong chỉ số cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2018 đã ghi nhận những cải thiện vượt bậc. Cụ thể, có 74,7% doanh nghiệp nhận thấy cán bộ nhà nước giải quyết công việc hiệu quả, tăng gần 10% so với năm 2015; 74,1% doanh nghiệp đánh giá thủ tục giấy tờ đơn giản, tăng hơn 20% so với năm 2015…. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều thủ tục hành chính vẫn là phiền hà cho doanh nghiệp. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình Tiêu điểm kinh tế tuần này.

Thực hiện: