BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết ngày 14.4

Phát sóng 19:45 ngày 14/04/2016

Thực hiện: