BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 14/2 ngày 15/2/2020

Phát sóng 17:55 ngày 14/02/2020

Thực hiện: