LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

Cải thiện môi trường KD năm 2020: Những mục tiêu mới!

Phát sóng 21:15 ngày 14/01/2020

Nghị quyết số 02 được coi là nghị quyết quyết định đến sự thành - bại của những cải cách về thể chế và pháp luật để có thể thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nghị quyết 02/2020 đã được chính phủ ban hành với những nhiệm vụ cụ thể, để có thể tạo dựng lại làn sóng cải thiện môi trường kinh doanh mà những năm 2016 và 2018 đã đạt được. Chương trình LSDN tuần này tiếp tục chủ đề môi trường kinh doanh VN, với nội dung “Cải thiện môi trường KD năm 2020: Những mục tiêu mới!”, sẽ tập trung phân tích những nhiệm vụ và giải pháp cần phải làm trong năm 2020 để tạo dựng một môi trường kinh doanh minh bạch và thông thoáng, tạo động lực phát triển cho các DN. Chương trình được phát sóng vào 21h15 thứ 3 ngày 14/1/2020, và phát lại vào nhiều khung giờ khác trên kênh TH VITV. Mời quý vị đón xem.

Thực hiện: