STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 427: Nền tảng trí tuệ nhân tạo toàn diện FPT.AI

Phát sóng 21:40 ngày 13/11/2020
  • 166 lượt xem

Phát triển hệ sinh thái sản phẩm “Make in Vietnam” đa dạng và tổng thể, ứng dụng những công nghệ 4.0 tiên tiến nhất như AI, Blockchain, RPA… giúp các tổ chức, doanh nghiệp tối ưu hoạt động vận hành, nâng cao năng suất, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển bứt phá, trong đó, AI là một công nghệ mũi nhọn.  Có thể lấy ví dụ, Nền tảng Trí tuệ nhân tạo toàn diện - FPT.AI giúp doanh nghiệp đạt hiệu quả vận hành, làm giảm tới 40% chi phí. Việc ứng dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo góp phần mở ra mô hình kinh doanh mới cho doanh nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0.“Nền tảng trí tuệ nhân tạo toàn diện FPT.AI” sẽ là nội dung chính trong chương trình tạp chí Startup 360 hôm nay

Thực hiện: