STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 305 - Ngày 13/09/2019 - Ứng dụng Blockchain trong y tế

Phát sóng 21:40 ngày 13/09/2019

Blockchain từ lâu đã trở thành tâm điểm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Ngày nay, công nghệ này chủ yếu được thảo luận trên phương diện lý thuyết và thí điểm vì nhiều người vẫn không thực sự hiểu rõ lợi ích của việc ứng dụng Blockchain vào y tế nói chung và các bệnh viện nói riêng như thế nào? Vậy tính thực tiễn và hiệu quả tối ưu mà ứng dụng Blockchain trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe là gì? 

Thực hiện: