TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Basel II: Bức tranh toàn cảnh ở việt nam

Phát sóng 21:15 ngày 13/05/2019

Định hướng thực hiện đạt chuẩn Basel II đã được NHNN Việt Nam xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng từ hơn 10 năm trở về trước để có thể tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. Vậy tiến trình đạt chuẩn Basel 2 của ngành ngân Việt đang đi đến đâu? Đã, đang và sẽ mang lại những lợi ích gì cho hệ thống Ngân hàng Việt Nam?

Tất cả sẽ có trong chương trinh Tạp chí Ngân hàng

Bức tranh toàn cảnh về Basel II ở Việt Nam (Phần 1)

Phát sóng: 21h15 thứ 2 ngày 13/05/2019

Thực hiện: