TÀI CHÍNH THUẾ

Luật quản lý thuế sửa đổi: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Phát sóng 21:15 ngày 12/09/2018
  • 487 lượt xem

Sau hơn 10 năm triển khai và 3 lần sửa đổi, Luật Quản lý thuế đã đạt được những kết quả khả quan hỗ trợ cho người nộp thuế. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực vẫn tồn tại những điểm hạn chế và bất cập. Để khắc phục và hoàn thiện thêm Luật quản lý thuế BTC gần đây đã đưa ra Dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi) với nhiều điểm đổi mới. Vậy Dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi) sẽ tạo thuận lợi như nào cho người nộp thuế? 

Thực hiện: