BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 12/6 ngày 13/6/2019

Phát sóng 17:55 ngày 12/06/2019

Thực hiện: