TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế trong bối cảnh COVID-19

Phát sóng 21:15 ngày 11/10/2020
  • 224 lượt xem

Theo Tổng cục Thống kê, tăng trưởng GDP cả quý III và 9 tháng của năm 2020 đều ở mức thấp nhất của các tháng 9 và 9 tháng trong giai đoạn 2011-2020. Thậm chí, nếu muốn đẩy về so sánh với cả 10 năm trước đó nữa, thì tình hình cũng không khá hơn. Tuy nhiên, việc nền kinh tế Việt Nam vẫn có tăng trưởng dương đã là một kết quả đáng ghi nhận, cho thấy sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong thực hiện mục tiêu kép - vừa ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì tăng trưởng kinh tế.


Thực hiện: