CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Số hóa chứng khoán: P7 – Nhà đầu tư được Robot tư vấn giao dịch

Phát sóng 21:15 ngày 11/10/2019

Tiếp nối vệt đề tài về số hóa chứng khoán, chứng khoán cuối tuần sẽ tiếp tục ghi nhận ý kiến của các nhà đầu tư chứng khoán và các thành viên thị trường chứng khoán phản hồi về Robot giao dịch chứng khoán, nó đã đem lại những lợi ích hay lợi nhuận như thế nào cho các nhà đầu tư? Giới đầu tư có phản hồi gì? Họ mong muốn phát triển thêm những sản phẩm mới nào?

Thực hiện: