STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 409: Chuyển đổi số trong mùa dịch covid - 19

Phát sóng 21:40 ngày 11/09/2020

Ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Trong đó, Việt Nam đặt mục tiêu thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).Chương trình Chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu, với một số chỉ số cơ bản. Vậy chương trình chuyển đổi số tại Việt Nam đang diễn ra như thế nào? Những cơ hội và thách thức trong mùa dịch covid – 19 là gì? Nội dung chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự của chương trình Tạp chí Startup 360.

Thực hiện: